Polityka prywatności i COOKIES


Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz politykę prywatności, określającą zasady przetwarzania, gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych oraz plików cookies, które przekazujesz za pośrednictwem strony Papierowe Skarby znajdującej się pod adresem internetowym https://www.papieroweskarby.pl/.

1. Definicje

 1. Administrator – Natalia Lebioda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ,,Papierowe Skarby Natalia Lebioda” ul. Bolesława Krzywoustego 5a/8, 41-705 Ruda Śląska, NIP: 6412533602
 2. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 3. Strona / Blog – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.papieroweskarby.pl,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która przebywa na stronie i korzysta z niej

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Natalia Lebioda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ,,Papierowe Skarby Natalia Lebioda” ul. Bolesława Krzywoustego 5a/8, 41-705 Ruda Śląska, NIP: 6412533602.

3. Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, możesz kontaktować się ze mną pod adresem e-mail papierowe.skarby@onet.pl .

4.Skąd mam Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:
 • dodajesz komentarz na stronie,
 • kontaktujesz się ze mną za pomocą formularza kontaktu dostępnego na stronie lub wiadomości e-mail,
 • składasz zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktu,
 • zapisujesz się do obserwatorów strony,
Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam:
 • mechanizm serwisu blogger należącego do firmy Google, który gromadzi informacje na temat przeglądanych stron, podstron, postów, czasu pobytu na stronie, przybliżonej lokalizacji (ograniczonej do kraju lub miejscowości), systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej. Dane te jednak nie jestem w stanie przypisać do konkretnego Użytkownika,
 • poprzez gromadzenie plików “cookies”,
 • przez dane zbierane automatycznie podczas wizyty Użytkownika na stronie za pomocą Piksel Facebooka, określające informacje o zachowaniach i cechach Użytkowników takie jak : odwiedzane miejsca i działy na stronie, wiek, płeć, godziny i czas pobytu, rodzaj przeglądarki i typ systemu operacyjnego, kraj, miejscowość. Jednak dane zebrane w ten sposób nie są wstanie zostać przypisane do konkretnego Użytkownika i są zbierane tylko w celach statystycznych i możliwości lepszego dopasowania zawartości strony, oferty i reklamy. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

5.Jakie informacje na Twój temat posiadam?

W zależności od celu, mogę przetwarzać następujące informacje na Twój temat:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • zdjęcie profilowe
 • dane zawarte w korespondencji kierowanej do mnie,
 • numer rachunku bankowego,
 • posty/pamiątki/produkty, które oglądałeś na stronie
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
Zakres przetwarzanych danych opisałam precyzyjnie poniżej w odniesieniu do każdego celu przetwarzania.

6.Czy Twoje dane są bezpieczne?

Tak, dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich. Są także zbierane tylko w takiej ilości, jaka jest niezbędna do należytego wykonania usługi np. odpowiedzi na wysłaną wiadomość Użytkownika.

7. W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Tych celi jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowałam również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania.
 • obsługa zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • obsługa komentarzy lub opinii o produkcie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również w celu identyfikacji klienta powracającego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • marketing własny – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • analiza, statystyka i optymalizacja – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zamówienia – szczegóły
Składając zamówienie prze e-mail lub formularz kontaktu, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W zależności od szczegółów zamówienia, katalog danych może być inny. Przykładowo, muszę znać adres, pod który doręczyć Ci zamówienie. Jeżeli prosisz o wystawienie faktury na firmę, muszę znać numer NIP oraz adres wykonywania działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Każdemu zamówieniu towarzyszą również informacje dotyczące zamówionego produkty, wybranego sposobu płatności, wybranego sposobu dostawy, terminu dokonania płatności.

Dane zgromadzone w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie wystawiania faktur), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych) oraz w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać dokumentację księgową, która może zawierać Twoje dane osobowe, przez okres wymagany przepisami prawa.

Reklamacje i odstąpienia od umowy – szczegóły
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Dokumenty reklamacyjne będą przechowywane do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy będą przechowywane wraz z dokumentacją księgową przez okres wymagany przez przepisy prawa.

Komentarze i opinie o produktach – szczegóły

Dodając komentarz lub opinię o produkcie, musisz podać przynajmniej nazwę użytkownika, która będzie przypisana do komentarza lub opinii (nazwa może zawierać dane osobowe, jak np. imię lub nazwisko) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz lub opinię.

Dane przekazane w związku z dodaniem komentarza lub opinii będą przetwarzane w celu opublikowania komentarza lub opinii na stronie. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) wynikająca z przesłania formularza służącego do publikacji komentarza lub opinii. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, domagając się usunięcia komentarza lub opinii.

Twój komentarz lub opinia będą publicznie dostępne na stronie przez czas jej dostępności w Internecie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza lub opinii. W każdej chwili możesz również zmodyfikować treść komentarza, jak również zmodyfikować przypisane do niego dane jako o osobie, która dodała komentarz lub opinię.

Obsługa korespondencji – szczegóły
Kontaktując się ze mną, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Obowiązki podatkowe i księgowe – szczegóły
Jeżeli wystawiam na Twoją rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Twoje dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami regulującymi kwestie obowiązków podatkowych i księgowych).

Archiwum – szczegóły
W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazałam terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często związane są z archiwizacją określonych danych na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Opieram się w tym zakresie na moim prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Marketing własny – szczegóły
Strona  może również gromadzić informacje na temat Twojej aktywności i na tej podstawie wyświetlać Ci spersonalizowane  reklamy podczas przeglądania Internetu. Jednak ze względu na to, że nie rejestrujesz się na Stronie jako Użytkownik, informacje wykorzystywane w tym celu nie mają charakteru danych osobowych. Są one zbierane anonimowo, nie jestem w stanie ich zestawić z konkretnymi danymi osobowymi, w związku z tym nie mogę dopasować ich do konkretnego Użytkownika.

Opisane powyżej działania realizuję, opierając się o mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na marketingu własnych produktów.

Analiza, statystyka, optymalizacja – szczegóły
Zbieram informacje statystyczne na temat zachowania użytkowników podczas przeglądania moich stron internetowych, takich jak kliknięcia w linki, przejścia pomiędzy podstronami, czas spędzany na poszczególnych stronach itp. Informacje te analizuję w celu optymalizacji stron pod kątem doświadczenia użytkownika, skuteczności i konwersji. W większości przypadków informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych. Są one zbierane anonimowo, nie jestem w stanie ich zestawić z konkretnymi danymi osobowymi, w związku z tym nie mogę dopasować ich do konkretnego Użytkownika.

Opisane powyżej działania realizuję, opierając się o mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na optymalizacji naszych stron internetowych.

8. Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania.

9. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi poczty elektronicznej, gdzie przechowywane są Twoje dane, jeżeli wysłałeś do mnie wiadomość e-mail,
 • biuro rachunkowe,
 • firmy kurierskie, które przetwarzają Twoje dane w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci zamówienia,
 • kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na moją rzecz,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • podmioty świadczące usługi serwisów społecznościowych, które uzyskują dostęp do Twoich danych jeśli na Stronie dostępne są wtyczki serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, Google)
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

10. Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:
 • usługi Google w ramach platformy Blogger, na której znajduje się moja Strona Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland - w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google.
Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez stosowanie mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne. Poniżej znajdują się linki prowadzące do informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot.


 • Usługi Facebook w ramach Pixel Facebook - narzędzie analityczne, które pomaga dopasować reklamy na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie. Dostawcą tej usługi jest firma Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park w stanie Kalifornia w USA. Jednak serwery Facebooka są zlokalizowane na terenie całej kuli ziemskiej.
Firma Facebook gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Więcej a informacji na ten temat możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

We wcześniejszych pytaniach szczegółowo omówiłam jakie informacje mogą być zbierane na twój temat, m.in. w pytaniu 4,5,7.

Podkreślę również jeszcze raz, że powyższe narzędzia mogą gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. W większości przypadków informacje przetwarzane w ten sposób nie mają charakteru danych osobowych. Są one zbierane anonimowo, nie jestem w stanie ich zestawić z konkretnymi danymi osobowymi, w związku z tym nie mogę dopasować ich do konkretnego Użytkownika.  Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). 

11. Czy korzystam z profilowania? Czy podejmuję w sposób zautomatyzowany decyzję na podstawie Twoich danych osobowych?

Korzystam z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących. Działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz ze mną zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, mogę np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach przeglądania Strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować.

W ramach narzędzi, z których korzystam nie mam dostępu do informacji, które pozwalałyby na Twoją identyfikację. Informacje te, to w szczególności:
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz na moją stronę,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do kraju lub miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
Informacji wskazanych powyżej nie zestawiam z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w moich bazach. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

12. Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać, ich usunięcia),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abym ograniczyła przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem; przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

13: Czy korzystam z cookies i czym one właściwie są?

Moja  Strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre informacje używane przez cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub https://wszystkoociasteczkach.pl/

14: Na jakiej podstawie korzystam z plików cookies?

Z plików cookies korzystam na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

W zakresie Twojej zgody na pliki cookies, przyjmuję wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmuję, że godzisz się na wszystkie pliki cookies stosowane przez Stronę, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

15: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na Stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z niej, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach Strony  funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich:

 • Google ( Strona znajduje się na platformie Blogger, należącej do firmy Google)
 • Facebook Pixel, Facebook Ads
 • Wtyczki społecznościowe : Facebook, Instagram, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych),
Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Statystyki platformy Blogger (Google)
Platforma Blogger, na której zamieszczona jest Strona pozwala na przejrzenie statystyk zebranych przez narzędzie należące do firmy Google Ireland Limited („Google”), firma zarejestrowana i działająca zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W ramach zebranych statystyk jestem wstanie sprawdzić ilość odwiedzin strony, z jakich systemów operacyjnych i przeglądarek korzystają Użytkownicy, jakie strony, podstrony i posty przeglądali, z jakiego miejsca na świecie wchodzili na Stronę (z ograniczeniem do danego kraju lub miejscowości) oraz źródło z jakiego wchodzili na Stronę. Dane te są jednak przekazywane anonimowo, nie mają one charakteru danych osobowych - nie gromadzę w ten sposób żadnych informacji, które pozwalałyby na Twoją identyfikację.


Facebook Custom Audiences – szczegóły
W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystam z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników spersonalizowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań, na mojej Stronie został zainstalowany Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikuję poszczególnych osób należących do tych grup.

Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings.

Narzędzia społecznościowe – szczegóły
Na mojej Stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Pinterest.

Wyświetlając  Stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w moją stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na moją stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.

Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania mojej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mam wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz moją Stronę nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na mojej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:

17: Czy kieruję do Ciebie targetowane reklamy?

Tak, czasem korzystam z Facebook Ads, w ramach których mogę kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach mojej Strony. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich m.in. pytanie nr 16 , dlatego nie będę powtarzać tych informacji również tutaj.

18: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebrałam jeszcze raz te informacje w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.
 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej,
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 •  tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
 • Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings,

19: Czym są logi serwera?

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Blog(Strona). Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

20: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyłam wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, możesz napisać na adres papierowe.skarby@onet.pl

21: Postanowienia końcowe

Zastrzegam sobie prawo do zmiany w niniejszej polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Archiwum