REGULAMINRegulamin strony Papierowe Skarby
Dzień dobry!
Za pośrednictwem bloga papieroweskarby.pl lub sklepu internetowego pod adresem www.sklep.papieroweskarby.pl możesz złożyć zamówienie na różnego rodzaju spersonalizowane pamiątki okolicznościowe takie jak : kartki, pudełka, metryczki, albumy, itp.
Poniżej znajdziesz regulamin określający ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Natalię Lebioda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ,,Papierowe Skarby Natalia Lebioda” ul. Bolesława Krzywoustego 5a/8, 41-705 Ruda Śląska, NIP: 6412533602. W regulaminie zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i dostępnych sposobach płatności za zamówienie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail papierowe.skarby@onet.pl
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1)     Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2)  Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3)     Regulamin – niniejszy regulamin,
4)     Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https:// sklep.papieroweskarby.pl/,
5)     SprzedawcaNatalia Lebioda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ,,Papierowe Skarby Natalia Lebioda” ul. Bolesława Krzywoustego 5a/8, 41-705 Ruda Śląska, NIP: 6412533602
6)     Blog – blog znajdujący się pod adresem internetowym https://www.papieroweskarby.pl/
7)     Czas realizacji zamówienia – Jest czasem od zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym sprzedającego do momentu dostawy (wysyłki).
8)     Dni robocze - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.§ 2
Postanowienia wstępne
1.     Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Bloga lub Sklepu, Kupujący może złożyć zamówienie lub dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2.     Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz Bloga, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3.     Do korzystania z Bloga lub Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 
1)     dostęp do Internetu,
2)     standardowy system operacyjny,
3)     standardowa przeglądarka internetowa,
4)     posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4.     Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5.     Zakazane jest podczas korzystania z Bloga lub Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie lub na  Blogu.
6.     Wszystkie ceny produktów są cenami brutto.
7.     Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności sprzedawca nie wystawia paragonów ani faktur VAT , ale do każdego zamówienia jest dołączona Faktura ze ,,stawką ZW”.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1.     Za pośrednictwem Bloga i Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. 
2.     Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Zamówienie można złożyć przez formularz kontaktowy na blogu, wiadomość e-mail wysyłaną na adres papierowe.skarby@onet.pl lub w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta na platformie bloga lub Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.  
3.     Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, formularza kontaktowego na Blogu lub stronie Sklepu, wiadomości e-mail wysyłanych na adres papierowe.skarby@onet.pl .
4.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
§ 4
Składanie zamówienia
1.     Kupujący może złożyć zamówienie za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres papierowe.skarby@onet.pl, formularza kontaktowego dostępnego na Blogu lub w Sklepie bez konieczności zakładania konta.
2.     Złożenie zamówienia w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności, z którymi Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu lub Polityki prywatności, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
3.     Proces składania zamówienia w Sklepie kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
4.     Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie w Sklepie Kupujący zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności.  Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.
5.     Złożenie zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres papierowe.skarby@onet.pl odbywa się przez wysłanie wiadomości e-mail za pomocą adresu mailowego Kupującego na wyżej wspomniany adres e-mailowy. W wiadomości Kupujący powinien określić jaki towar chciałby zamówić oraz jakie cechy i informacje powinno zawierać jego spersonalizowane zamówienie . W odpowiedzi Sprzedający przesyła cenę brutto produktu, koszt wysyłki, czas realizacji zamówienia oraz dane do wpłaty . Kupujący powinien również przesłać dane osobowe potrzebne do realizacji wysyłki zamówienia.

6.     Złożenie zamówienia poprzez formularz kontaktowy dostępny na Blogu odbywa się przez wypełnienie pól formularza kontaktowego dostępnego na Blogu odpowiednimi danymi w tym : imieniem, adresem e-mail Kupującego oraz treścią wiadomości a następnie kliknięcie przycisku ,,Wyślij”. Treść wiadomości powinna określić jaki towar chciałby zamówić Kupujący oraz jakie cechy i informacje powinno zawierać jego spersonalizowane zamówienie . W odpowiedzi Sprzedający przesyła cenę brutto produktu, koszt wysyłki, czas realizacji zamówienia oraz dane do wpłaty . Kupujący powinien również przesłać dane osobowe potrzebne do realizacji wysyłki zamówienia.
7.     Podczas składania zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
8.     Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
§ 5
Dostawa i płatność
1.     Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w trakcie składania przez Kupującego zamówienia wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
2.     Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
3.     Do każdego zamówienia dołączona jest Faktura ze „stawką ZW”. Zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub spakowana razem z zamówieniem do przesyłki.
§ 6
Realizacja zamówienia
1.     Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego wcześniejszym opłaceniu na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe. Chyba, że Sprzedający ustali z Kupującym inne warunki płatności.
2.     Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na przygotowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
3.     Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
4.     Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie lub ustalany jest z Kupującym indywidualnie. W takiej sytuacji Kupujący wyraża zgodę na ustalony termin realizacji zamówienia.
5.     Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta
1.     Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2.     Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
3.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;*
*Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem był produkt spersonalizowany wykonany według wskazówek i życzeń Kupującego (na produkcie zostały naniesione np. elementy, napisy, itp. wskazane przez klienta, )

4.     Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
5.     Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.dropbox.com/s/h5vnvv9il26mv43/Formularz%20odstapienia%20od%20umowy.doc?dl=1 , jednak nie jest to obowiązkowe.
6.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.     Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
8.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
10.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
§ 8
Odpowiedzialność za wady
1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3.     Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1)     żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2)     żądać usunięcia wady,
3)     złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4)     złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4.     Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5.     Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.dropbox.com/s/7bx7aa7gutt8b0h/Formularz%20reklamacyjny.doc?dl=1  , jednak nie jest to obowiązkowe.
6.     Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
7.     Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 
8.     Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
9.     Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 9
Dane osobowe i pliki cookies
1.     Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2.     Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
a.     zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b.     realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c.      obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d.     identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
e.     obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
3.     Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu mailingowego, bank.
4.     Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
5.     Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.     Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, złożyć zamówienie, zawrzeć umowę.
7.     Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
8.     Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej w zakładce Polityka Prywatności i Pliki Cookies
§ 10
Prawa własności intelektualnej
1.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1.     Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1)     zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2)     zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3)     skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
4.     Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
3.     Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
4.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.

Archiwum